DOELSTELLINGEN

1. Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem wil iedere jongere naar zijn maximaal lichamelijk rendement brengen.

Al wie de intentie heeft écht te willen volleyballen is welkom. De speler van jongs af aan het volleyballen op een verantwoorde fysieke en technische wijze bijbrengen, is de plicht van de club.

We profileren ons hier duidelijk als een club waar volleybal wordt onderwezen. Dit kan echter maar als alle spelers in hun opleidingsperiode minstens twee tot driemaal per week op training zijn. Vooral bij de jongeren moet de trainingsfrequentie hoog zijn.

2.Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem wil deze jonge individuen samenbrengen in ploegen met een goede teamgeest.

Volleybal is geen individuele sport, maar een groepssport. Wij dulden geen kankeraars, vitters, malcontenten die hun teamgenoten bekritiseren.

We willen er naar streven dat binnen de club elke ploeg samenhorigheid uitstraalt.

De opvoeding staat centraal.

3.Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem wil deze ploegen naar hun hoogste spelniveau brengen.

Dit impliceert zeker competitie: op een eerlijke sportieve wijze de beste willen zijn.

Een goed evenwicht tussen die twee is noodzakelijk en om die reden is er vanaf dit jaar sprake van een tweesporenplan.

 

KENMERKEN

Als een rode draad doorheen het complete project met al haar doelstellingen en besluitvormingen stellen wij fundamentele waarden voorop:

1. Het “meerwaarde-principe”, letterlijk “geeft meer waarde aan”, houdt in dat er naast de eigenlijke fysieke- en spelfunctie in de volleyclub ook een belangrijk sociaal moment plaats grijpt. Juist deze extra sociale waarde, het zich thuis voelen, is vaak de reden om in de club te blijven. De sportvereniging heeft, zoals de familie, een belangrijk opvoedende rol. Bij Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem moet dit principe van jong naar oud gehandhaafd blijven!

2. Kwantiteit/kwaliteit, veel (of voldoende) leden hebben is aangenaam en vaak noodzakelijk.

Het komt er vooral op aan om de verwachtingen op een kwalitatief hoogstaande manier in te vullen en te zorgen voor continuïteit. Vooral in de non-profitsector – zoals dit ook bij Jartazi is – is enkel naar kwantitatieve normen, naar cijfers kijken, zeker niet aangewezen. Men moet zich op de idee baseren dat wanneer men iemand aantrekt of iemand erbij betrekt, men dan ook iets waardevols of interessants kan teruggeven.

3. Spelvreugde, we willen iedereen laten inzien dat het plezant is om te volleyballen in combinatie met een sporttechnische opleiding. ‘Spelvreugde’ staat dan ook centraal in onze jeugdopleiding. Alle leden, jong of oud, tonen intrinsieke motivatie ten opzichte van hun geliefkoosde sport. De leden volleyballen omdat ‘volleybal’ leuk is en niet omdat ze nadien een beloning krijgen.

4. Ontwikkelingsgericht, in onze opleiding leggen we de nadruk op het ontwikkelen van kwaliteiten (fysiek, techniek, tactiek) die nog niet zo bepalend zijn voor het huidige niveau maar die het wel zullen worden op lange termijn. Het is in de jeugdreeksen niet de bedoeling om elke wedstrijd te winnen. Geen enkele training is gebaseerd op perspectieven op korte termijn, bv. het optimaliseren van de wedstrijdprestatie voor volgend weekend, enkel de beste spelers laten spelen…